nk

Nakliye, Navlun ve Ardiye Hizmetleri

Gönderen tarafından üstünde Ağu 24, 2013 içinde Gümrükeleme | Nakliye, Navlun ve Ardiye Hizmetleri için yorumlar kapalı

Nakliye, Navlun ve Ardiye Hizmetleri

Antrepolarda kalması gereken mallarınıza ait gümrük işlemlerini tamamlamakta, antrepolarda mallarınızın güvenli ve doğru şekilde istifini kontrol etmekte, arzu edildiği takdirde yükleme ve boşaltma esnasında tüm antrepo işlemlerine refakat ederek benzersiz hizmet farkını yansıtmaktadır. Antrepo işlemleri hizmetlerimiz Mallarınıza yükleme ve boşaltma esnasında refakat, Eşyanın doğru ve güvenli istifini sağlanması, Eşyanın antrepo rejimi hükümlerine göre gümrük işlemlerinin tekamülü, Mevzuat çerçevesinde antrepo içerisinde yapılabilecek elleçleme işlemlerine yönelik izinlerin temini, işlemlerin yaptırılması, işleme...

Detay oku

Transit Gümrükleme

Gönderen tarafından üstünde Ağu 23, 2013 içinde Gümrükeleme | Transit Gümrükleme için yorumlar kapalı

Transit Gümrükleme

– İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yaptırmak, – Ordinoyu almak, – Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa veya talep varsa küşad etmek, – Eksiklik,hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek, – Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak, itirazlarını yapmak, – Şirketin istediği yere taşınmasını yapmak ve yetkililere teslim etmek, – Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle temas irtibat kurmak, – Transit ve fiktif antrepo işlemlerini yapmak, – Aktarma beyannamesi ve üst yazılarının en kısa sürede Antrepo veya Serbest Bölge Md.”ne teslim etmek, – Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin düzenlenerek, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması, Aktarma işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri...

Detay oku

İthalat Gümrüklemesi

Gönderen tarafından üstünde Ağu 23, 2013 içinde Gümrükeleme | İthalat Gümrüklemesi için yorumlar kapalı

İthalat Gümrüklemesi

Varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm Gümrük İthalat İşlemleri TSB tarafından takip edilip sonuçlandırılıyor Siz sadece varış ihbarını tarafımıza bildirin. Gerisini TSB Gümrük halletsin. – Ordinonun tarafımızca temi edilmesi (Damga vergisi ödenerek) – İthalat Mevzuat ve tarifelendirme – Taslak İthalat Beyannemesi ve vergi oranlarının hazırlanması – Detaylı vergi ve masraf tablosunun elektronik ortamda tarafınıza bildirilmesi – İthalat Beyannamesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde tescili – Gerekli sigorta poliçelerinin tarafımızca düzenlenmesi – Tüm İthalat masrafları ve Gümrük Vergileri tarafımızca ödenmesi – Gümrük Müdürlüğü / Antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi – Sevk fişiyle eşyanın eksiksiz olarak nakliyeciye teslimi – Nakliye organizasyonunun yapılarak adrese teslim – Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm İthalat Masraflarının anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi * İthalat Beyannameniz Tescil edildiğinde tescil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir * İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve konusunda uzman TSB Gümrük personeli tarafından...

Detay oku

İhracat Gümrüklemesi

Gönderen tarafından üstünde Ağu 23, 2013 içinde Gümrükeleme | İhracat Gümrüklemesi için yorumlar kapalı

İhracat Gümrüklemesi

İhracat detaylarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm Gümrük İhracat İşlemleri TSB tarafından takip edilip sonuçlandırılıyor Siz sadece Gümrük İhracat detayınızı tarafımıza bildirin. Gerisini TSB Gümrük halletsin. – Çeki listesi, İnvoice, Türkçe faturanın hazırlanması – İhracat Mevzuat ve tarifelendirme – İhracat Beyannemesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde oluşturulup tescili – Gerekli İhracat Sigorta Poliçesi nin tarafımızca düzenlenmesi – Tüm Gümrük İhracat masraflarının tarafımızca ödenmesi – Gümrük müdürlüklerinde ilgili Gümrük İşlemleri adımlarının takibi ve neticelendirilmesi – Yurt dışına gidecek evrakların özel TSB Gümrük zarfıyla nakliyeciye imza karşılığında teslimi – Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm masrafların anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi *Gümrük İhracat Beyannamesi tescil edildiğinde tescil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir * İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve konusunda uzman TSB personeli tarafından...

Detay oku