İhracat Gümrüklemesi

İhracat detaylarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm Gümrük İhracat İşlemleri TSB tarafından takip edilip sonuçlandırılıyor

Siz sadece Gümrük İhracat detayınızı tarafımıza bildirin. Gerisini TSB Gümrük halletsin.

– Çeki listesi, İnvoice, Türkçe faturanın hazırlanması
– İhracat Mevzuat ve tarifelendirme
– İhracat Beyannemesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde oluşturulup tescili
– Gerekli İhracat Sigorta Poliçesi nin tarafımızca düzenlenmesi
– Tüm Gümrük İhracat masraflarının tarafımızca ödenmesi
– Gümrük müdürlüklerinde ilgili Gümrük İşlemleri adımlarının takibi ve neticelendirilmesi
– Yurt dışına gidecek evrakların özel TSB Gümrük zarfıyla nakliyeciye imza karşılığında teslimi
– Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm masrafların anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi

*Gümrük İhracat Beyannamesi tescil edildiğinde tescil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir

* İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve
konusunda uzman TSB personeli tarafından yürütülmektedir.