İthalat Gümrüklemesi

Varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm Gümrük İthalat İşlemleri TSB tarafından takip edilip sonuçlandırılıyor

Siz sadece varış ihbarını tarafımıza bildirin. Gerisini TSB Gümrük halletsin.

– Ordinonun tarafımızca temi edilmesi (Damga vergisi ödenerek)
– İthalat Mevzuat ve tarifelendirme
– Taslak İthalat Beyannemesi ve vergi oranlarının hazırlanması
– Detaylı vergi ve masraf tablosunun elektronik ortamda tarafınıza bildirilmesi
– İthalat Beyannamesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde tescili
– Gerekli sigorta poliçelerinin tarafımızca düzenlenmesi
– Tüm İthalat masrafları ve Gümrük Vergileri tarafımızca ödenmesi
– Gümrük Müdürlüğü / Antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi
– Sevk fişiyle eşyanın eksiksiz olarak nakliyeciye teslimi
– Nakliye organizasyonunun yapılarak adrese teslim
– Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm İthalat Masraflarının anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi

* İthalat Beyannameniz Tescil edildiğinde tescil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir

* İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve
konusunda uzman TSB Gümrük personeli tarafından yürütülmektedir