T.C. Gümrükleri Baş Müdürlükleri’ne Bağlı Gümrüklerde İşlem Yapabilmek İçin Müsteşarlıkça İstenilen Belgeler;

 

HATIRLATMA : Yıl içerisinde firmanız adına, gümrük idaresine 63 Seri No.lu G.G.T. istinaden “Firma Dosyanız” verildiyse, dosyasına sunulduğuna dair yazının fotokopisi ve vekaletname aslı yeterli olacaktır.

A- Gümrük Müdürlüğüne sunulması zorunlu (Asıl veya Noter Tasdikli) evraklar;

1) Vekaletname (2 Adet)

2) Ticaret Sicil Gazetesi (2 Adet) (talimatınızla, ilgili ticaret odasından adınıza alınabilir)

3) Faaliyet belgesi (2 Adet) (talimatınızla, ilgili ticaret odasından adınıza alınabilir)

4) Mükellef Yazısı (V.D.) (2 Adet)

5) Vergi Levhası (2 Adet)

6) İmza Sirküleri (2 Adet)

7) İmza Yetkilisi kişi/kişilerin Nüfus Cüzdan fotokopisi (2 Adet)

 

B-İthalat – İhracat ve diğer işlemlerde kullanılmak üzere firmamızda bulundurulması gereken evraklar;

1) Firmanızın Kaşesi……1 Adet

2) Firmanızın Antetli Kağıdı……Yeterli Miktarda

3) Firmanızın Faturası……Gerektiği Durumlarda

 

C-Varsa; çeşitli onay ve müracaatlarda gerekli olması muhtemel olan evraklar,

1) Sanayi Sicil Belgesi,

2) Kapasite Raporu,

3) TSE Belgesi,

4) Marka Tescil Belgesi,

5) İSO Belgesi,

6) TÜV Belgesi,

Ürünlerinize ait tanıtıcı broşür, katalog, üretim sertifikaları, analiz raporları (vb.) evraklar.

Bu evrakların (gerektiğinde) asılları sizden istenilebileceği gibi öncelikli olarak birer fotokopisinin dosyanızda bulunması yararları olacaktır.