Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli Başlıca

İHRACAT Evrakları;

 

 

1. Resmi Türkçe fatura,

2. Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda, ATR

(İsteğiniz doğrultusunda tarafımızdan düzenlenir.

3. Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi,

(İsteğiniz doğrultusunda tarafımızdan tarafımızdan düzenlenir)

4. Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi,

(İsteğiniz doğrultusunda tarafımızdan tarafımızdan düzenlenir)
5. Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi (DAB),

(Bankanız tarafından düzenlenir)
6. Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Uygunluk Belgesi,Ziraat Raporu

Sağlık Sertifikası,Ölçü Ayar (vb.),

( İsteğiniz doğrultusunda tarafımızdan alınır)

7. İhracatın gerçekleştirilmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu

İhracatçılar Birlik üyeliği,

(İsteğiniz doğrultusunda tarafımızdan yapılır)
8. Dahilde İşleme Belgesi kapsamında yapılan işlemlerde belge fotokopisi ve varsa

düzeltmeleri,
9. İthal edilen eşyanın ihracatında,

(G.G.B. ve Ekleri)

 

NOT : Gelişmekte olan ülkemizde değişen mevzuat uygulamaları sebebiyle,

aksamalara  sebep olmamak adına yukarıdaki gerekli belgelerle ilgili

olarak, Müşteri  Temsilcinizle sürekli  irtibat halinde olmanız önemle

rica ederiz.