Transit Gümrükleme

– İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yaptırmak,
– Ordinoyu almak,
– Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa veya talep varsa küşad etmek,
– Eksiklik,hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek,
– Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak, itirazlarını yapmak,
– Şirketin istediği yere taşınmasını yapmak ve yetkililere teslim etmek,

– Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle temas irtibat kurmak,
– Transit ve fiktif antrepo işlemlerini yapmak,
– Aktarma beyannamesi ve üst yazılarının en kısa sürede Antrepo veya Serbest Bölge Md.”ne teslim etmek,
– Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin düzenlenerek, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması,
Aktarma işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak