Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli Başlıca
İTHALAT Evrakları;

1. İthal eşyaya ait orijinal fatura

2. İthal eşya’ya ait gümrük kıymet bildirim formu

(Tarafımızca hazırlanır)

3. Sigorta poliçesi

4. Navlun faturası

5. Banka transfer dekontu veya % KKDF

6. Ordino

7. Konşimento

8. Çeki Listesi

9. Sanayici Taahhütname, Bakım onarım belgesi

(Özel evrak gerektiren mallarda)
10.Avrupa’dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 Dolaşım Sertifikası

NOT : Gelişmekte olan ülkemizde değişen mevzuat uygulamaları sebebiyle,

aksamalara  sebep olmamak adına yukarıdaki gerekli belgelerle ilgili

olarak, Müşteri  Temsilcinizle sürekli  irtibat halinde olmanızı önemle

rica ederiz.