Nakliye, Navlun ve Ardiye Hizmetleri

Antrepolarda kalması gereken mallarınıza ait gümrük işlemlerini tamamlamakta, antrepolarda mallarınızın güvenli ve doğru şekilde istifini kontrol etmekte, arzu edildiği takdirde yükleme ve boşaltma esnasında tüm antrepo işlemlerine refakat ederek benzersiz hizmet farkını yansıtmaktadır.

Antrepo işlemleri hizmetlerimiz

Mallarınıza yükleme ve boşaltma esnasında refakat,
Eşyanın doğru ve güvenli istifini sağlanması,
Eşyanın antrepo rejimi hükümlerine göre gümrük işlemlerinin tekamülü,
Mevzuat çerçevesinde antrepo içerisinde yapılabilecek elleçleme işlemlerine yönelik izinlerin temini, işlemlerin yaptırılması, işleme refakat.